حضور باشکوه وعزاداری هیآت عزاداری ابوالفضلی سربیشه و زاهدان در مشهد مقدس

مشهد مقدس - خبرنگار خبرگزاری شهرستان سربیشه - امسال نیز همچون سالهای گذشته هیآت عزاداری ابوالفضلی سربیشه و خدیجه کبرِ ی زاهدان به مشهد عزیمت و درحسینیه سربیشه ایهای مستقر و اقامه عزاداری نمودند .  این عزاداران با تعداد ۵ دستگاه اتوبوس از شهرستان سربیشه وتعداد ٢ دستگاه از زاهدان به مشهد مقدس مشرف شده بودند . در مدت اقامت این عزیزان مطابق مفاد اساسنامه حسینیه سربیشه ایها مجمع عمومی حسینیه برگزار و ضمن قرائت و استماع گزارش هیئت امنا  وبودجه پیشنهادی سال آتی ، اعضا. هیئت امنا وبازرسان حسینیه بترتیب برای دوسال ویکسال انتخاب شدند .

آقای مهندس صابری نماینده مردم نهبندان وسربیشه نیز هیئت را همراهی و در جلسه مجمع عمومی حسینیه شرکت کردند

; ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٧