بیمه طلایی حکم صدقه جاریه را دارد

مدیر آموزش وپرورش سربیشه در کارگاه آموزشی مدیران مجتمعهای آموزشی تربیتی ومعاون آموزگاران ،بر ارائه آمار صحیح،ثبت نام بازماندگان از تحصیل، تنظیم به موقع ژوریها،اسناد مالی،پاسخگویی به مردم،و... تأکید کرد و خطاب به همکاران گفت:بیمه طلایی حکم صدقه جاریه را دارد.

به گزارش آوای سربیشه، مدیر آموزش وپرورش سربیشه همکاری معاون آموزگاران با مدیران مجتمعها را ضروری خواند وگفت:یکی از شرایط انتصاب در معاون آموزگاری ،رضایت مدیران مجتمعها خواهد بود.

 

مقیمی ارائه آمار صحیح را مبنای برنامه ریزی دانست وگفت: اکنون  عصراینترنت است وتبادل اطلاعات به سرعت انجام می شود،بنابراین از ارائه آمار نادرست که بعداً موجب مشکل می شود جداً خودراری نمایید.

وی همچنین با اشاره به اینکه باید هیچ بازمانده از تحصیلی نداشته باشیم، اظهار داشت: مدیران ومعاون آموزگاران بر این موضوع دقت کنند،حتّی اگر اگر دانش آموزی که حائز تحصیل است، مهاجرت نموده،مکان وزمان مهاجرت او در گزارش مشخص گردد.

مدیر آموزش وپرورش سربیشه ادامه داد: از1الی17خرداد پایه اولیها ثبت نام می شوند،واز17/3/93 تا18تیر93 نوبت ثبت نام از سایر پایه هاست،به محض تکمیل شدنِ کار ثبت نام،آمار آن را به مدیر مجتمع و آنها نیز به اداره اعلام کند دقت داشته باشید که مولّفه های لازم در ثبت نام آنها را رعایت کنید.

مقیمی با بیان اینکه تعمیرات ساختمان را جزء اولویت اول قراردهید افزود: تا 18/4/93 باید کار تعمیر ساختمانهای مدارس به انجام برسد و سواد آموزی وثبت نام از والدین بی سواد در روستاها را جدّی بگیرید .

وی فرهنگیان را به عضویت در بیمه طلایی سفارش کرد و افزود: بیمه طلایی حکم صدقه جاریه را دارد،با عضویت در این بیمه ضمن کم شدن دغدغه درمان، می توان به خیلی از همکاران مریض وگرفتار کمک کرد.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید