سربیشه گوهر ناشناخته کویر

میراث مکتوب
 سربیشه گوهر ناشناخته کویر
صفحه S04 میراث کویر (جنوبی) ، شماره سریال 17205 ، تاریخ انتشار 871129

 

سربیشه گوهر ناشناخته کویر در بردارنده کلیاتی درخصوص دیار سربیشه چون وضعیت تاریخی، جغرافیایی، مذهب، لهجه و زبان، آداب و رسوم، اماکن مذهبی، دیدنی ها، آثار تاریخی و مواردی دیگر از این قبیل می باشد.

سید عبدالحسین هاشمی زاده در تالیف این کتاب کوشیده است علاوه بر استفاده از مستندات موجود در این زمینه، در نثر و نظم به لهجه محلی، تلفظ متداول محاوره ای نیز مورد نظر بوده است.مولف آن را به ساحت مقدس ثامن الائمه حضرت علی بن موسی الرضا (ع) تقدیم کرده و کتاب دارای 12 فصل شامل کلیات، جاذبه های گردشگری، کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع و معادن، قالی بافی، ویژگی های فرهنگ سربیشه، مفاخر، دانشمندان و نام آوران معاصر، آشنایی با توانمندی ها و امکانات شهرستان سربیشه، مزیت های سرمایه گذاری، طرح های مهم در دست اجرا و دیگر موضوع هایی چون اوقات شرعی شهر سربیشه می باشد.در لا به لای مطالب مختلف کتاب تصاویر اشعار و نمودارهایی به چشم می خورد که در کیفیت آن نقش بسیار مهمی دارد.کتاب سربیشه گوهر نشناخته کویر توسط انتشارات نی نگار با شمارگان 550 جلد و با قیمت 4 هزار تومان در 316 صفحه منتشر و در پیش خان کتاب فروشی ها قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 5 بازدید