طرح ارتقاء کیفی آموزش مربیان مهد کودک برگزار شد

طرح ارتقاء کیفی آموزش مربیان مهد کودک برگزار شد

صفحه S03 جامعه (جنوبی) ، شماره سریال 17194 ، تاریخ انتشار 871114

 

رضاپور- مرحله اول طرح آموزشی ارتقاء کیفی آموزش مربیان مهدهای کودک استان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی در این مرحله که با همکاری جهاد دانشگاهی و کانون توسعه و هماهنگی مهدهای کودک استان به مدت 70 ساعت برگزار شد 120 مربی از شهرستان های بیرجند، قائن، سربیشه، نهبندان، خوسف، درمیان، آرین شهر، خضری و حاجی آباد حضور داشتند.بنابراین گزارش طرح محتوای آموزشی برنامه درسی برای کودکان صفر تا سه سال (شیرخوارگی و نوپایی) به صورت پایلوت در 6 مهد کودک خصوصی استان به اجرا درآمده است.این طرح از اول بهمن، پس از گذراندن دوره آموزشی 6 روزه برای مربیان و مدیران مراکز مذکور به مرحله اجرا درآمده است.بر اساس این گزارش این برنامه درسی که شامل بافت (محیط برنامه درسی) محتوا (اهداف آموزشی) فرآیندها (روش های آموزشی) و ارزشیابی می باشد در سال 86 طراحی و ارائه شده است.بنابراین گزارش این برنامه درسی به عنوان اولین تلاش سیستماتیک در تعلیم و تربیت، شیرخوارگی و نوپایی در ایران از طرف سازمان بهزیستی کشور برای تایید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال و مورد تایید آن شورا قرار گرفته و هم اکنون در 5 استان کشور از جمله خراسان جنوبی به صورت پایلوت اجرا می شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید