تقدیر وتشکر از نهالکاری شهر سربیشه

با خبر شدیم شهرداری سربیشه نسبت به نهالکاری محلات مختلف شهر سربیشه ونیز نهالکاری مسیر جاده اقدام میکند .ما هم به این عزیزان خسته نباشید گفته وبرای آنها از درگاه خداوند متعال سلامت وسعادت وتوفیق بیش از پیش آرزومندیم . مدیریت سایت

/ 0 نظر / 2 بازدید