عضویت بیش از 2000 نفر در کتابخانه های سربیشه

رئیس اداره کتابخانه عمومی شهرستان سربیشه در اولین جلسه انجمن کتابخانه عمومی استاد عبدالحسین فرزین در سال 93 از عضویت2056 نفر در کتابخانه های شهرستان سربیشه خیر داد.

اولین جلسه انجمن کتابخانه عمومی استاد فرزین در سال 93 در محل فرمانداری شهرستان با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید. در این جلسه حسین پور فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی سربیشه ضمن تبریک ایام الله رجب المرجب و آرزوی قبولی عبادات ضمن بیان نقش برجسته و حساس مطالعه در تکامل فردی و اجتماعی انسان این امر را یکی از ارزشهای مهم فرهنگی در جامعه خواند .ایشان با توجه به تخصیص نیم درصد شهرداری ،ضمن تشکر از شهردار محترم در خصوص تخصیص به موقع نیم درصد ،خواستار توجه بیشتر به این مهم جهت پیشرفت هرچه بهتر مراکز فرهنگی گردیدند.

یزدان پناه  سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد و دبیر انجمن نیز  با اشاره به اهمیت کتابخوانی و مطالعه گفت: برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و گسترش مؤلفه های فرهنگی در جامعه، باید به کتاب و کتابخوانی بیشتر توجه شود.وی افزود برنامه ریزان و مسئولان در بحث کتاب و کتابخوانی، باید بر اساس مسئولیت های خود، به رفع نیازها نیز بپردازند.ایشان همچنین افزود در سال 92تعداد 4جلسه انجمن داشته ایم که 14 مصوبه داشته که از این تعداد 12 مصوبه اجرایی شده و تنها دو مصوبه اجرایی نشده ودر حال پیگیری می باشد

در ادامه یکه خانی شهردار سربیشه نیز به لزوم  ایجادفضا ی سبز و شاداب سازی اشاره داشتندو افزوند وجود فضای سبز و کاشت گلها و درختان خود یکی از راههای ایجاد رغبت و انگیزه به مطالعه می باشد  ایشان همچنین در خصوص نهالکاری وگلکاری محوطه کتابخانه استاد عبدالحسین فرزین  قول مساعدت دادند .

در پایان رئیس اداره کتابخانه عمومی شهرستان سربیشه گزارشی از مهم ترین برنامه های فروردین و اردیبهشت ماه جاری ارائه داد و یادآور شد: که ما در این دو ماه تعداد 4 نمایشگاه کتاب 2 جلسه گردهمایی کتابداران و مسئولین کتابخانه های شهرستان،تعداد 2 مسابقه مقاله نویسی ،2 جلسه حلقه های کتاب و اندیشه و 2 مسابقه نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان داشته ایم.

سیده طاهره هاشمی افزود: در شهرستان سربیشه تعداد 21409عنوان و26598 نسخه کتاب و 2056 عضو فعال داریم . در سامانه کتاب من نیز تعداد 6930عنوان کتاب توسط 1319 عضو در سامانه سفارش داده شده که تاکنون 3000عنوان خریداری شده است . در پایان پس از ارائه نقطه نظرات اعضای انجمن ،مصوباتی بیان گردید.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید