گردهمایی سرگروههای آموزشی آموزش وپرورش استان در سربیشه برگزار شد

گردهمایی سرگروههای آموزشی آموزش وپرورش استان در سربیشه برگزار شد گردهمایی سرگروههای تکنولوژی وگروههای آموزشی آموزش وپرورش شهرستانها ومناطق استان در سربیشه برگزار...ادامه


 گردهمایی سرگروههای تکنولوژی وگروههای آموزشی آموزش وپرورش شهرستانها ومناطق  استان  در سربیشه برگزار شد . به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش سربیشه در این گردهمایی، سرگروهها به تبادل تجربیات پرداختند ونبوی رئیس گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی آموزش وپرورش  استان  هدف از تشکیل گروههای آموزشی را علاقه مند سازی دانش اموزان به بهتر آموختن وارائه ی راههای ساده  در تدریس عنوان نمود. وی گفت: برگزاری این همایشها در شهرستانها ادامه خواهد یافت ودر همایشهای آتی بازدید از مدارس وکار همکاران ذر برنامه قرار خواهد گرفت . وی از همکاران خواست از تقبل کارهای حاشیه ای بپرهیزند و تمام همّ وغمشان را سرگرم آموزش نمایند. همچنین وی از برگزاری جشنواره ی الگوهای برتر تدریس در شهرستانها واستانها خبر داد وگفت: از هر شهرستان دونفر مدرس برتر جهت رقابت به استان معرفی خواهند شد. بازدید خانم حمیدی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان وکارشناس مسئول عشایر این اداره از مدارس مرزی از دیگر برنامه های این همایش بود. مقیمی مدیر آموزش وپرورش سربیشه نیز ضمن تقدیر از برگزاری این همایش در سربیشه راهکارهای موفقیت آموزش وپرورش سربیشه را بیان وبا طرح پاره ای از مشکلات از مسئولان اداره کل در خواست نمود ککه در ارزیابی مناطق، تفاوتها ومشکلات مناطق را در نظر بگیرند.

/ 0 نظر / 5 بازدید