هزار معلول و جانباز از خدمات درمانی استفاده می کنند

 هزار معلول و جانباز از خدمات درمانی استفاده می کنند

صفحه S01 خبر (جنوبی) ، شماره سریال 17207 ، تاریخ انتشار 871201

 

4 هزار معلول و جانباز از خدمات تشخیصی و درمانی کلینیک توان بخشی استفاده می کنند.رئیس اداره بهزیستی شهرستان بیرجند گفت: بیش از چهار هزار نفر از معلولان و جانبازان بیرجند از خدمات تشخیصی و درمانی کلینیک توان بخشی قدس بهره مند شدند.مهدی رسولی افزود: فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، شنوایی و بینایی سنجی از عمده خدمات ارائه شده در این کلینیک تخصصی است.وی به ارائه خدمات مشاوره ای و جلوگیری از معلولیت را در قالب طرح توان بخشی مبتنی بر جامعه در تمام روستاهای بیرجند، اسدیه، سربیشه و خوسف اشاره کرد.وی گفت: معلولیت های جسمی، عقب ماندگی ذهنی و آسیب های اجتماعی بروز می کند ولی پیشگیری عامل منطقی و با صرفه تر از هر نوع درمانی است.

/ 0 نظر / 3 بازدید