آشنایی با مشاهیر شهرستان سربیشه    

آشنایی با مشاهیر
 دکتر اسدا... زمانی پور
صفحه S06 شهرستانها (جنوبی) ، شماره سریال 17208 ، تاریخ انتشار 871203


دکتر اسدا.. زمانی پور سال 1328 و در شهر مود دیده به جهان گشود.وی در سال های نخست زندگی به قالی بافی پرداخت و علاوه بر آن از آموختن هم غفلت نکرد.با قبولی در امتحانات چهارم دبستان، توفیقی برای او حاصل شد که کلاس پنجم و ششم و سیکل اول و دبیرستان را در مود و متعاقب آن دوره دانشسرای مقدماتی کشاورزی را با کسب رتبه اول در مشهد بگذراند.دوره لیسانس را در دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران سال 1359 و دوره های فوق لیسانس و دکتری را در دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا در زمینه ترویج و آموزش کشاورزی به پایان برد و پس از مراجعت به ایران تا سال 133 در دانشکده کشاورزی مشهد مشغول به کار شد.با این که برای تحصیلات تکمیلی بورسیه دانشگاه تهران بود و باید در این دانشگاه خدمت می کرد، ولی با اصرار شخصی، خدمت در دانشگاه بیرجند را انتخاب کرد.

وی تا سال 1378 پنج کتاب تالیف کرد که کتاب ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه برنده جایزه سال 1375 وزارت جهاد سازندگی شد.وی تاکنون بیش از 20 مقاله تحقیقی و طرح های پژوهشی ارائه کرده است.آخرین مقاله وی با عنوان مود مرکز نهار جان زادگاه دکتر کاظم معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات کشور است که در همایش بزرگ داشت دکتر معتمدنژاد ارائه شد.کتاب از مود تا میشیگان دکتر زمانی پور در برگیرنده خاطرات تلخ و شیرین دوران زندگی اوست.

*ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه صد سال عمران روستایی درس هایی از هندوستان، عمران روستایی ، جهاد روستا، آموزش و توسعه وترویج کشاورزی در خدمت خرده مالکین، از جمله کتاب های تالیفی و ترجمه ای دکتر زمانی پور است.

با وجود موفقیت های یاد شده و درج چندین مقاله تحقیقی، خود را به زبان شعر چنین معرفی می کند:

به گیتی گر چه چندی زیستم من

ندانستم که آخر کیستم من

ولی در عرصه علم و فضیلت

یقین دارم که چیزی نیستم من

 

برگرفته از کتاب سربیشه گوهر ناشناخته کویر

/ 0 نظر / 2 بازدید