بازدید فرماندار سربیشه و مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از مزارع بخش درح

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه به همراه فرماندار شهرستان سربیشه و بخشدار درح و مجری طرح خودکفایی گندم ، ضمن بازدید از طرح های مختلف جهاد کشاورزی سربیشه در بخش درح ، روند اجرای سایت های الگویی جامع تولیدی دشت درح را نیز از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش آوای سریبشه، یکی از طرح های در دست اجرای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سایتهای الگویی جامع تولیدی است که با اهداف ارتقای راندمان آبیاری و شاخص بهره وری مصرف آب کشاورزی، گسترش مبارزه تلفیقی مصرف بهینه سموم و ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی در سطح مزارع، تدوین الگوی کشت تولیدات گیاهی، زراعی و باغی بر اساس شرایط اقلیمی وافزایش بهره­وری ماشین­آلات کشاورزی و... از ابتدای سال 1392 در سطح شهرستان در حال اجراست.
 
در همین راستا مهندس رضوی مدیر جهاد کشاورزی سربیشه بهمراه فرماندار شهرستان سربیشه و بخشدار درح و مجری طرح خودکفایی گندم ، ضمن بازدید از طرح های مختلف جهاد کشاورزی سربیشه در بخش درح ، روند اجرای سایت های الگویی جامع تولیدی دشت درح را نیز از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
 
در ادامه حسین پور  فرماندار سربیشه پس از بازدید بیان کرد که افزایش رشد و عملکرد در مزارع الگویی نسبت به مزارع شاهد بسیار محسوس و قابل تحسین است که ضمن تشکر از کارشناسان جهادکشاورزی طرح ، کارشناس ناظر مقیم در منطقه برای مشاوره و راهنمایی بسیار مناسب کشاورزان ، خواستار بازدید سایر کشاورزان از این سایت الگویی و بکارگیری این مشاوره ها در سطح کل مزارع منطقه جهت افزایش عملکرد و درآمد آنها شد.

 در ادامه بازدید کنندگان از مزارع گندم و جو شرکت سهامی زراعی خوشاب و کشت زیر پلاستیک محصولات جالیزی بازدید بعمل آوردند.
 
رضوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در پایان طی گزارشی از وضعیت کاشت ،داشت و برداشت محصولات گندم و جو شهرستان افزود : در بحش درح شهرستان سربیشه 1000 هکتار سطح زیر کشت گندم و جو می باشد که 3 هکتار سایت الگویی ترویجی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نظارت میشود.
 
وی در ادامه افزود : محصولات جالیزی بخش درح شهرستان سربیشه نیز در سطح 80 هکتار کشت شده است که شامل هندوانه ،خربزه و طالبی می باشد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید