*کانون فرهنگی و هنری الغدیر پخت سربیشه افتتاح شد.

بدون تیتر

صفحه S02 خبر (جنوبی) ، شماره سریال 17200 ، تاریخ انتشار 871121

 

*کانون فرهنگی و هنری الغدیر پخت سربیشه افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جعفری معاون این اداره کل پیشرفت چشمگیر کانون ها را مدیون انقلاب و تحولات در استان برشمرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید