راهپیمایی حماسی 22 بهمن با حضور جامعه فرهنگی به اوج شکوه رسید

راهپیمایی حماسی 22 بهمن با حضور جامعه فرهنگی به اوج شکوه رسید راهپیمایی 22 بهمن امسال در حالی آغاز شد که حضور مسئولان وکارشناسان مدیریت در کنار دانش آموزان، اتحّاد مضمری را فریاد می نمود. میدان امام (ره) سربیشه از ساعت...ادامه....
راهپیمایی 22 بهمن امسال در حالی آغاز شد که حضور مسئولان وکارشناسان مدیریت در کنار دانش آموزان، اتحّاد مضمری را فریاد می نمود. میدان امام (ره) سربیشه از ساعت 9 صبح هر لحظه شاهد ورود  دانش آموزان دختر وپسر قد ونیم قدّی بود که  از مدارس مختلف می آمدند تا عشقشان را در فریاد: 22بهمن ماه             یوم الّه،یوم الّه  -مرگ بر آمریکا- و... جاری نمایند وسی سال شکوفایی وسربلندی خویش را جشن بگیرند . پس از گردهمایی دانش آموزان مدارس وفرهنگیان، صفهای راهپیمایی به سوی خیابان مصطفی خمینی(مقابل آموزش وپرورش) به راه افتادند وپس از پیمودن طول خیابانهای مصطفی خمینی، مدرّس، میدان طالقانی وخیابان مطهری مجدد در میدان امام گرد هم آمدند ودر کنار سایر اقشار جامعه، از برنامه های زیبایی که برای این روز تدارک دیده شده بود، استفاده نمودند. بیشترین زیبایی این راهپیمایی (به مانند سایر مراسم) حضور گسترده فرهنیگیان ودانش آموزان عزیز، به ویژه مسئولان مدیریت بود که از یکسال پیش این حضور همیشه پررنگ تر وپرنگ تر شده است.


/ 0 نظر / 2 بازدید