مدیرکل حراست وزارت آموزش و پرورش زنگ انقلاب را در روستای درح نواخت

  درساعت 9 و33 دقیقه صبح روز 12 بهمن 87 زنگ انقلاب در روستای درح به دست مدیرکل حراست وزارتخانه نواخته شد . سپس ایشان ضمن بازدید مدارس درح از دورترین مدارس روستاهای شهرستان سربیشه از نزدیک دیدار وبه همکاران خدا قوت گفت

/ 0 نظر / 2 بازدید