تحویل سمعک به مدد جویان کم شنوا و ناشنوای شهرستان سربیشه

210 سمعک به مددجویان بهزیستی تحویل شد

صفحه S02 خبر (جنوبی) ، شماره سریال 17205 ، تاریخ انتشار 871129

 

رضاپور- 210 عدد سمعک در یازده ماه اخیر به مددجویان کم شنوا و نیازمند بهزیستی بیرجند تحویل شده است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بیرجند گفت: این اداره تحویل سمعک شهرستان های نهبندان، سربیشه، درمیان، سرایان و خوسف را بر عهده دارد.مهدی رسولی افزود: برای رفع نقص سمعک های مددجویان در این مدت اقدامات لازم صورت گرفته و 6 هزار و 936 عدد باتری سمعک به آنان تحویل شده است.

وی اضافه کرد: 960 پرونده برای مددجویان کم شنوا و ناشنوای بیرجند داریم که از این تعداد 540 پرونده شهری، 155 پرونده روستایی و 265 پرونده راکد است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید