اقدام عملی برای اجرای منویات رهبری در سال فرهنگ و اقتصاد در شهر سربیشه

بزرگی میگفت بیاییم در شهر خودمان به فرمایش رهبر معظم انقلاب جامه عمل بپوشانیم و اجرای دستور ایشان را از خود شروع کنیم گفتم جطور ؟ گفت بسیار ساده است  سربیشه ما حدود 12500نفر جمعیت دارد اگر در روز به ازای هرنفر فقط یک صفحه کتاب خوانده شود میشود 12500 صفحه یغنی حدود 31 کتاب ودر هفته حدود 220 کتاب و در سال حدود یازده هزار کتاب . گفتم نتیجه ؟ گفت با تیراژ 11000 کتاب میتوان کلی مطالب در زمینه های دینی ، اخلاقی ، هنری ، بهداشتی ، اجتماعی و ... را به مردم منتقل و توسعه دانش محور را در شهر سربیشه ایجاد نمود میتوان به کمک علم ، عالم ساخت وبا یاری صاحبان دانش برای مردم ایمان ، اخلاق ، کار ، رفاه و ... حتی ثروت آفرید . و ایشان ادامه دادهمینطور اگر روزانه به ازای هر نفر در شهر سربیشه فقط 1000 تومان پس انداز و بصورت مدیریت شده در اختیار کار آفرینان متعهد و آزموده در شرکتهای تعاونی قرار گیرد میتواند  در بلند مدت بسیاری از مشکلات مردم را حل کندایشان مثالهایی را مطرح ونمونه هایی را بازگو و بالاخره اینقدر از برکات این مهم گفت و گفت تا بنده را مجاب کرد که مطالب ذکر شده را به سمع ونظر شما عزیزان برسانم

/ 0 نظر / 5 بازدید