رقابت نمایندگان تربیت بدنی و هیئت های پینگ پنگ در شهرستان سربیشه

 رقابت نمایندگان تربیت بدنی و هیئت های پینگ پنگ

صفحه S08 شهرستانها (جنوبی) ، شماره سریال 17204 ، تاریخ انتشار 871127

 

باکمال-اولین دوره مسابقات نمایندگان تربیت بدنی و هیئت های پینگ پنگ استان در 4 گروه در شهر مود شهرستان سربیشه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در این مسابقات 48 ورزشکار در قالب 12 تیم به صورت دوره ای در سالن ورزشی شهر مود با هم رقابت کردند که تیم های هیئت استان و زیرکوه به ترتیب مقام های اول و دوم را به دست آوردند و تیم های فردوس و آیسک به طور مشترک سوم شدند.در رشته انفرادی مسابقات نماینده های تربیت بدنی شهرستان ها، سید علی احمدی و سید عباس مصطفوی از سرایان به ترتیب مقام های اول و دوم و عبدالحسین ملکی از سربیشه و رحمت ا... عربی از آیسک به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

در گروه انفرادی کارمندان، علی رضا حضری از سرایان اول و شهرام بازیار از هیئت استان دوم شدند و علی عربی از آیسک و حسن نجفی از سربیشه به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

در گروه انفرادی روسای هیئت ها علی رضا نصری از زیرکوه اول و علی رضا حمیدی از هیئت استان دوم شدند و حبیب ا... علمی از سه قلعه و جواد ناصری از آیسک به طور مشترک به مقام سوم دست یافتند.در گروه انفرادی دبیران هیئت، علی رضا چمنی از بیرجند اول و محمد رضا عباس پور از هیئت استان دوم شدند و سید حسن قوم ساداتی از فردوس و علی جهان فر از آیسک به طور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

کاپ اخلاق این دوره از مسابقات به تیم شهر مود و به تیم های برتر نیز کاپ، مدال و جوایزی اهدا شد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید