5 مسابقه ورزشی در سربیشه برگزار شد

5 مسابقه ورزشی در سربیشه برگزار شد

صفحه S08 شهرستانها (جنوبی) ، شماره سریال 17204 ، تاریخ انتشار 871127

 

مسابقات چهارجانبه فوتسال، آمادگی جسمانی، دو و میدانی و والیبال در شهرستان سربیشه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما هیئت روستایی عشایری و اداره تربیت بدنی شهرستان سربیشه در روستای لانو مسابقات دوی صحرانوردی با عنوان جام سیمرغ برگزار کردند.

35 شرکت کننده در این مسابقات در 2 رده سنی نوجوانان و جوانان مسیر 5 کیلومتری را پیمودند و در پایان به 12 برگزیده جوایز و لباس ورزشی اهدا شد.

هیئت روستایی و عشایری و اداره تربیت بدنی سربیشه و شورای اسلامی روستای تجشک مسابقه دو و میدانی در رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار کردند.

در این مسابقات 54 ورزشکار از روستاهای لانو، مرکه، تجشک و سرباون در مسیر 3 کیلومتری از روستای تجشک با هم رقابت کردند و محمد رضا محمدیان، حسین خسروی و حسین حسینی مقام های اول تا سوم را به دست آوردند. به نفرات برتر هدایایی اعطا شد.

هیئت والیبال و اداره تربیت بدنی این شهرستان هم یک دوره مسابقه والیبال ویژه بانوان بین تیم های بسیج فاطمة الزهرا (س)، بسیج حضرت رقیه، جوانان نجابت، فرهنگیان، آموزشگاه ها و تیم مود برگزار کرد.

این مسابقات در دو گروه سه تیمی در 2 روز برگزار و تیم های بسیج، فاطمة الزهرا (س) و جوانان نجابت به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.تیم های برتر با اهدای کاپ و جوایز تقدیر شدند.

بنا بر این گزارش، مسابقه آمادگی جسمانی ویژه بانوان نیز از سوی هیئت آمادگی جسمانی و اداره تربیت بدنی سربیشه با حضور 40 ورزشکار برگزار شد.

فهیمه کلنگی خواه و زینب کلنگی در رده سنی جوانان و مهری سعادتی، زهرا حلیم زاده و مرضیه پاک رو در رده سنی امید و صدیقه حاجی پور، فرزانه خیاط و صدیقه گورکانی در رده سنی بزرگ سالان به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند؛ به برگزیدگان این مسابقات هدایایی اعطا شد.

مسابقات چهار جانبه فوتسال نیز طی 2 روز بین تیم های نازدشت، علی آباد، ترسیب کربن و دهیک در روستای نازدشت برگزار شد.

در پایان دهیک، علی آباد و نازدشت به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند و به تیم های برتر کاپ و جوایزی اهدا شد.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید