سربیشه رتبه اول استفاده از کلاه وکمربند ایمنی را در استان دارد


سربیشه رتبه اول استفاده از کلاه و کمربند ایمنی را در استان دارد

صفحه S01 خراسان جنوبی ، شماره سریال 17208 ، تاریخ انتشار 871203
/ 1 نظر / 2 بازدید
احمد فیاض

سلام مدیران محترم سربیشه نیوز حقیقتا مایه ی شگفتی بنده شد وقتی چشمم به سربیشه نیوز افتاد ای ول! موفق و پایدار باشید