ایجاد دانشگاه کارآفرینی

کارآفرینی، موتور محرک توسعه کشور است

بیرجند- خبرنگار قدس: معاون امور مجلس و بین الملل وزارت کار و امور اجتماعی از راه اندازی دانشکده کارآفرینی خبر داد.دکتر موالی زاده افزود: برای شکوفایی هر چه بیشتر پدیده کارآفرینی باید قدمهای مؤثری برداریم.
وی افزود: کارآفرینی در واقع موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور است این مسأله تهدیدها را به یک فرصت تبدیل می کند.وی تصریح کرد: با آغاز به کار دولت نهم، بحث بنگاههای زودبازده در دستور کار قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 5 بازدید