# سربیشه_نیوز

جشن ورود دانشجویان جدید دانشگاه پیام نور واحدسربیشه برگزار شد

جشن ورود دانشجویان جدید دانشگاه پیام نور واحدسربیشه برگزار شد نگارش یافته توسط روابط عمومی  فرمانداری سربیشه   با حضور معاون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

کارگاه سلامت اجتماعی در شهرستان سربیشه برگزار شد

کارگاه سلامت اجتماعی در شهرستان سربیشه برگزار شد نگارش یافته توسط مدیر سایت فرمانداری                                                  کارگاه سلامت اجتماعی در شهرستان سربیشه از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

فعّالیت مدارس سر بیشه در بزرگداشت ایام ا... فجر،موجب روسفیدی استان شده است

فعّالیت مدارس سر بیشه در بزرگداشت ایام ا... فجر،موجب روسفیدی استان شده است در حاشیه چهارمین گردهمایی مدیران ومعلمان راهنما ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

تشعشع تشویق وزارتی ازبرگزاری نماز مدارس مود را در برگرفت

تشعشع تشویق وزارتی ازبرگزاری نماز مدارس مود را در برگرفت به دنبال بازدید مسئولان وزارتخانه ازوضعیت نماز درمدارس سر بیشه به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید