4500 مددجو از توزیع سود سهام عدالت بهره مند شدند

4500 مددجو از توزیع سود سهام عدالت بهره مند شدند

صفحه S02 خبر (جنوبی) ، شماره سریال 17195 ، تاریخ انتشار 871115

 

بیش از 4500 نفر از دومین مرحله توزیع سود سهام عدالت بهره مند شدند.

رئیس کمیته امداد امام(ره) سربیشه گفت: در مرحله دوم سود سهام عدالت بین 4 هزار و 571 نفر توزیع شد.

مهران پور سود توزیع شده به ازای هر نفر را 800 هزار ریال اعلام کرد و افزود: سهام 2 هزار و 553 نفر از مددجویان تاکنون صادر نشده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید